Termeni și condiții Super Driver

Termeni și Condiții | Politica de Confidențialitate | Module Cookie| Termeni și condiții Super Driver

Versiune aplicabilă începând din data de 20 noiembrie 2023.

Comuto SA (denumită în continuare „Comuto”) a dezvoltat programul Super Driver („Programul”) pentru șoferii BlaBlaCar experimentați și devotați. În acești termeni și condiții, vă oferim detaliile programului Super Driver. Vă invităm să îi citiți cu atenție. Acești termeni și condiții completează Termenii și condițiile de utilizare BlaBlaCar și Politica de confidențialitate BlaBlaCar, care continuă să vi se aplice.

1. Programul Super Driver

Programul permite șoferilor înregistrați pe BlaBlaCar („Șoferii”) care se disting prin îndeplinirea anumitor criterii specifice legate de contul lor BlaBlaCar și cursele partajate („Super Drivers”), să obțină un ecuson Super Driver.

Nu este necesar să depuneți o cerere pentru a deveni Super Driver. Dacă îndepliniți cerințele de acces, veți primi un e-mail sau un mesaj în aplicația BlaBlaCar care vă informează despre calitatea dvs. de Super Driver și un ecuson va apărea pe profilul dvs. BlaBlaCar. 

Nu este necesară nicio contribuție financiară pentru a participa la Program și pentru a obține statutul de Super Driver. Participarea la Program este gratuită și nu este condiționată de nicio contraprestație (financiară sau de altă natură) din partea Conducătorului auto. În mod similar, Comuto nu vă compensează pentru participarea dvs. la Program în calitate de Super Driver și nici nu vă plătește nicio contraprestație (financiară sau de altă natură). 

Comuto nu are control asupra Super Drivers. Comuto nu garantează și nu controlează calitatea, siguranța sau comportamentul Șoferilor, indiferent dacă aceștia sunt sau nu identificați ca Super Drivers. Dacă sunteți eligibil pentru statutul de Super Driver, înseamnă că îndepliniți criteriile de selecție ale Programului. Acest lucru nu înseamnă în niciun fel că BlaBlaCar validează, certifică sau controlează ofertele dvs. de călătorie în comun sau pe dvs. în calitate de Șofer. Rămâneți pe deplin responsabil pentru respectarea reglementărilor aplicabile și a tuturor obligațiilor dvs. stabilite în acești termeni și condiții și în calitate de membru BlaBlaCar.

2. Condiții de acces la Programul Super Driver

Pentru a fi eligibili pentru Program, Șoferii trebuie să:

  • Aibă un cont BlaBlaCar activ, care nu este suspendat sau blocat și pe care îl utilizează în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare BlaBlaCar;
  • Îndeplinească criteriile specifice ale Programului stabilite pe platforma BlaBlaCar sau în centrul nostru de asistență, după caz. 

Statutul de Super Driver poate fi revocat în cazul în care nu mai îndepliniți condițiile menționate mai sus. Criteriile specifice ale Programului pot fi modificate periodic, la latitudinea exclusivă a Comuto.

Comuto nu vă va solicita să vă înregistrați, să completați un formular pe niciun site, să contactați Comuto sau orice terță parte sau să întreprindeți orice altă acțiune pentru a participa la Program și a obține statutul de Super Driver. Menținerea statutului de Super Driver este alegerea dvs. exclusivă, responsabilitatea dvs. exclusivă ca șofer și recunoașteți că acest lucru este exclusiv în interesul dvs.

Comuto nu va fi răspunzătoare pentru acțiunile efectuate de terți neautorizați care se prezintă în mod fals ca fiind sau acționând în numele Comuto în orice mod, verbal, personal sau în scris sau comunicare electronică și care vă solicită să plătiți sau să furnizați contraprestație pentru participarea la Program, sau urmați un link către un site terț, înregistrați-vă pe un site terț sau efectuați orice altă acțiune care nu este prevăzută în acești Termeni și condiții. 

3. Evaluarea Super Drivers

Calificarea și statutul de Super Driver pentru fiecare Super Driver sunt evaluate și pot fi revocate la discreția Comuto. Dacă obțineți statutul de Super Driver, un ecuson care indică statutul dvs. de Super Driver va fi adăugat la ofertele dvs. de călătorie în comun și la profilul dvs. BlaBlaCar pe durata pentru care dețineți statutul de Super Driver. Ocazional, este posibil ca afișarea sau modificarea statutului dvs. să necesite o perioadă de timp.

Aveți posibilitatea de a refuza participarea la Program și de a obține ecusonul Super Driver. În acest caz, ne puteți scrie prin intermediul formularului nostru de contact. 

Comuto are posibilitatea, dar nu este obligată, să vă notifice cu privire la revocarea statutului de Super Driver și pierderea ecusonului.

4. Ecusonul Super Driver

Orice utilizare a ecusonului Super Driver care nu este autorizată în mod specific conform acestor condiții este interzisă. Este interzisă utilizarea, afișarea sau prezentarea ecusonului Super Driver pe site-uri web sau aplicații terțe sau în afara ofertelor de călătorie în comun și a profilului dvs. pe BlaBlaCar. Ecusonul Super Driver este furnizat ca atare, iar Comuto își declină orice răspundere și garanție de calitate, absență a falsificării sau posesie netulburată.

Orice încălcare a acestor condiții de către dumneavoastră poate duce la revocarea statutului dumneavoastră de Super Driver, precum și la consecințele stabilite în Articolul 9 din Termenii și Condițiile Generale de Utilizare BlaBlaCar.

5. Comportamentul de Super Driver

Recunoașteți că sunteți singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor, reglementărilor și obligațiilor aplicabile utilizării de către dvs. a Programului.

În calitate de Super Driver, sunteți de acord să nu:

  • afirmați sau pretindeți că sunteți aprobat, verificat sau agreat de Comuto sau de un agent sau reprezentant al Comuto sau să prezentați în mod fals relația dvs. cu Comuto.
  • să folosiți ecusonul Super Driver în asociere cu orice conținut fals, înșelător, neadevărat, defăimător, obscen, ofensator, vulgar, pornografic, fraudulos, ilegal sau care încalcă drepturile oricărei terțe părți. De asemenea, este interzisă comercializarea în orice fel a ecusonului Super Driver.

6. Proprietate intelectuală

Comuto este unicul proprietar al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la Program și la ecusonul Super Driver (inclusiv texte, imagini, desene, logo-uri, videoclipuri, sunete, date, grafică).

Deținerea statutului de Super Driver nu implică niciun transfer de proprietate sau drepturi de proprietate intelectuală asupra ecusonului Super Driver și nici alte drepturi decât cele stabilite în aceste condiții sau în Termenii și condițiile generale de utilizare BlaBlaCar

7. Responsabilitate

Statutul și ecusonul Super Driver nu pot fi în niciun caz considerate ca o atestare a Șoferului sau a ofertelor sale de călătorie în comun de către Comuto. Șoferii, indiferent dacă sunt Super Driver sau nu, acționează sub responsabilitatea lor unică și integrală. 

Comuto nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte, morale sau speciale; pentru orice profit pierdut, pierdere de reputație, pierdere de date, defecțiune a sistemului, întreruperea serviciului, deteriorarea computerelor sau telefoanelor mobile sau pentru orice daune rezultate din acțiunea unei terțe părți împotriva Comuto.

8. Reziliere

Participarea dvs. la Program rămâne la latitudinea exclusivă a Comuto. Statutul dvs. poate fi revocat la latitudinea noastră dacă încălcați acești Termeni sau orice alți Termeni BlaBlaCar aplicabili dvs. Participarea dvs. la Program și licența de utilizare a ecusonului Super Driver vor fi suspendate sau reziliate automat dacă:

  • Nu mai îndepliniți condițiile de acces la Program;
  • Unele informații din contul dvs. BlaBlaCar sunt modificate – este posibil să vă suspendăm statutul de Super Driver din motive de securitate. Dacă este necesar, vă invităm să ne contactați prin intermediul formularului nostru de contact pentru a solicita recuperarea ecusonului;
  • Nu mai utilizați platforma BlaBlaCar sau ștergeți contul BlaBlaCar;
  • Oferta dumneavoastră de călătorie în comun sau contul dvs. BlaBlaCar este suspendat sau blocat, după caz. 

9. Modificări ale acestor termeni

Comuto poate actualiza acești termeni sau poate rezilia Programul, în orice moment, cu sau fără notificare. Actualizările vor fi afișate pe BlaBlaCar și continuând să utilizați BlaBlaCar după afișare, confirmați acceptul de a respecta termenii actualizați

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride